دختران فراری

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ایران اعلام کرده که در سال ۹۵ ، پنج هزار و ۳۸ دختر از...

نعیمه دوستدار- آمار دقیقی از تعداد دختران فراری در ایران وجود ندارد. بر اساس آمار سازمان بهزیستی، ۵۰۰ دختر...

علی ربيعی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران خبر داده که نخستين مرکز نگهداری از دختران فراری به‌زودی...

یک مقام سازمان بهزیستی ایران معتقد است خشونت و اعتياد پدر و مادر از دلايل اصلی فرار دختران در...

افسانه میرزاییان، کارشناس دفتر آسیب‌های