دراويش

دراویشی که صبح روز گذشته،

کسری نوری، وب‌نگار و فعال

 نیروهای امنیتی در اهواز با

اداره اطلاعات شهربابک در استان

دادگاه چهار درویش گنابادی زندانی

پس از گذشت هفت ماه

ابراهیم فضلی، محمدعلی سعدی و

در پی شکایت کسری نوری

محکومیت چهار سال و چهارماه

امیر اسلامی از وکلای زندانی

مصطفی دانشجو از وکلای زندانی

دادگاه انقلاب اسلامی شیراز، دراویش

علی‌رضا روشن از دراویش گنابادی

شماری از دراویش گنابادی شهرستان

وضعیت سه تن از دراویش

کسری نوری یکی دراویش زندانی

مصطفی عبدی، یکی از دراویش

صالح مرادی از فعالان حقوق

بیش از ۶۰ تن از

چهار تن از دراویش گنابادی