دراويش زندانی

کسری نوری، وب‌نگار و فعال

کسری نوری٬ وب‌نگار و فعال

پس از گذشت هفت ماه

مصطفی دانشجو از وکلای زندانی

وضعیت سه تن از دراویش

مصطفی عبدی، یکی از دراویش

کسری نوری از فعالان حقوق

با انتقال هفت تن از

دراویش زندانی پس از سه

 انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر

سایت مجذوبان نور گزارش داد

شماری از دراویش از کسری

علی مظفری، رئیس زندان عادل‌آباد

تارنمای مجذوبان نور گزارش داد،

تارنمای مجذوبان نور به‌نقل از

مارکوس لونینگ، مسئول امور حقوق

در پی اعتصاب غذای تعدادی

علی‌رضا روشن و مصطفی عبدی

خانواده‌های هفت تن از وکلای زندانی و فعالان حقوق دراویش با انتشار نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی...