دراویش گنابادی

اصغر کریمی، یکی از دراویش گنابادی در شهرستان سروستان استان فارس توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

کسری نوری، زندانی سیاسی و از فعالان حقوق دراویش گنابادی، روز سه‌شنبه پنجم آبان از زندان آزاد شد.