دربی استقلال و پرسپولیس

رهبر فکری جبهه پایداری می‌گوید آزادی در مفهوم غربی آن با پس رفتن روسری از سر زنان آغاز...

در جایگاه خبرنگاران ورزشگاه آزادی دیواری بین خبرنگاران مرد و زن کشیدند. اما حتی این دیوار جنسیتی هم سبب...

محمد رضا تابش می‌گوید ورود زنان به ورزشگاه‌ها غیرقانونی نیست. او از برگزاری جلسه نمایندگان مجلس با وزیر ورزش...

تصویری که می‌بینید گروهی از زنان ایرانی را در سال‌های دهه ۱۳۴۰ در ورزشگاه امجدیه در تهران نشان می‌دهد....

۳۵ زن که می‌خواستند وارد ورزشگاه آزادی شوند بازداشت شدند. همزمان پخش زنده مصاحبه وزیر ورزش پس از دیدار...