درز اطلاعات شخصی مشترکان رایتل

گفته می‌شود این اطلاعات شامل اسم، کد ملی، شماره تلفن، آدرس و کد پستی مشترکان می‌شود و در اینترنت...