درعا

نیروهای ارتش سوریه یک مزرعه در روستای کفر شمس را محاصره کردند و پس از آن که شبه...