درمان سوزاک

عامل بیماری آمیزشی سوزاک میکروب یسریا گونورآ است. این میکروب نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های موجود در بازار مقاوم شده است.