دروایش گنابادی

سازمان عفو بین‌الملل با هشدار نسبت به وضعیت وخیم ۹ درویش زندانی که دست به اعتصاب غذا زده‌اند از...

اعتصاب اين زندانيان به سبب «رفتارهای غيرقانونی مسوولان زندان با زندانيان سياسی و عقيدتی و اعمال فشارهای خودسرانه و...

شش تن از دراویش زندانی از صبح امروز در واکنش به وضعیت زندانیان بیمار بند ۳۵۰ زندان...

چهار تن از دراويش نعمت‌اللهی گنابادی از سوی دادگاهی در استان فارس به شش ماه حبس و ۴۰ ضربه...