درگذشت ریچارد فرای

با افزایش فشارهای نیروهای تندرو، علی جنتی، وزیر ارشاد گفت دولت وصی فرای نیست و هر کس وصی اوست...

در پی مخالفت‌ها با دفن

احمد سالک کاشانی، نماینده اصفهان

ریچارد نلسون فِرای، ایران‌شناس برجسته آمریکایی، در ۹۴ سالگی در شهر بوستون درگذشت.