درگذشت عاصمه جهانگیر

عاصمه (اسما) جهانگیر، وکیل و حقوقدان پاکستانی که به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران...

دبیر کل سازمان ملل از شجاعت عاصمه جهانگیر تقدیر کرده.وزارت خارجه ایران هم از درگذشت گزارشگر ویژه سازمان ملل...

عاصمه جهانگیر در آخرین گزارش‌اش از افزایش اعدام‌ها و سرکوب فعالان ابراز نگرانی کرد و خواستار تحقیق مستقل در...