درگیری بر سر آب

پیشبینی گروهی از متخصصان با پژوهش بر روی غارهای خاورمیانه و تاریخ آب و هوایی آن: ۱۰ هزار سال...

در مطلب پیش رو جیمز دورسی از امنیتی‎شدن حوزه محیط زیست در ایران می‎گوید و اینکه چرا قاصدان خبرهای...

نیجریه، سوریه،‌ سومالی و اکنون ایران. در هر کدام از این کشورها بحران آب به شیوهای متفاوت به مجموعه‌ای...

تظاهرات سراسری نه از پایتخت بلکه اکثراً از شهرهایی آغاز شد که پناهجویان اقلیمی در آنجا مسکن کرده‌اند. در تابستان...

در پی عملیات حفر چاه آب شرب در یک روستای شهرستان جغتای، مردم معترض با سلاح سرد به مأموران...

در پی درگیری‌های خونین شهر بُلداجی در استان چهارمحال و بختیاری در اعتراض به انتقال آب، اکنون از درگیری...

اعظم بهرامی- تمام وجوه منابع و منافع ملی ایران تحت تسلط گفتمان توسعه اقتصادی نامتوازنی است که بر توسعه...

بحران آب در ایران بار دیگر به درگیری‌های محلی انجامید. این بار اعتراض مردم به انتقال آب در شهر...