درگیری لفظی عیسی کلانتری

در شورای استان خوزستان، رئیس سازمان محیط‌زیست یک بار دیگر فرهنگ کوچه‌بازاری و جنسیت‌زده برخی مسئولان را به نمایش...