دریاچه زریوار

فرماندار مريوان در استان کردستان با ابراز نگرانی از وضعيت درياچه زريبار (زریوار) گفت اين درياچه «نفس‌های آخر را...