دریای خزر

۳۲نفر در آتش‌سوزی در یک سکوی نفتی متعلق به جمهوری آذربایجان در دریای خزر ناپدید شده‌اند. حریق پس از...

به گفته معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، روند دریاخواری در سواحل شمالی و جنوبی ایران افزایش...

حجم آب دریای خزر به‌طور کلی در ۱۸ سال اخیر روند کاهشی داشته که این روند در ۸ سال...

اعظم بهرامی - ورود فاضلاب‌ها، استفاده از دریا برای دفع زباله، آلودگی‌های ناشی از استخراج نفت و گاز، ماهیگیری...