در طویله دنیا

سید مصطفی رضیئی- به‌تازگی رمانی از جواد مجابی با عنوان «در طویله دنیا» منتشر شده است. نگاهی داریم به...