دسترسی آزاد به اطلاعات

سپر دسترسی آزاد به اطلاعات کاری از رامسس مورالس ایزکردو، کارتونیست کوبایی

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و آئین‌نامه اجرایی آن پس از گذشت دوره‌ای طولانی به مرحله اجرایی نزدیک شده...

سرتیپ محمدحسن رجبی، فرمانده سپاه