دستفروشان ایران

کاربران شبکه‎های اجتماعی واکنش گسترده‌ای به انتشار تصویر دستگیری کودکان دستفروش در بروجرد نشان دادند. شهرداری بروجرد عذرخواهی کرد...

اجرای طرح ساماندهی دستفروشان این گمان را ایجاد کرده که پس از کولبری، قرار است دستفروشی هم به عنوان...

دستفروش مورد حمله ماموران شهرداری قرار گرفت چون به ماموران پول نداده بود. مردم با ماموران شهرداری درگیر شدند....

اقتصاد ایران تحت سلطه سرمایه مالی و تجاری است و دولت ناتوان از انجام مسئولیت‌هایش. حسین راغفر می‌گوید که...

حمید مافی- اقتصاد ایران زیر سایه رکود سال ۹۴ را سپری کرد و وعده‌های دولت یک‌سال دیگر به تاخیر...

خوزستان نفت‌خیز، خوزستان فقیر. خوزستان دومین استان برخوردار ایران است، اما به گفته مسئولان دست‌کم ۱۷ منطقه توسعه نیافته...

نسیم روشنایی- در سال‌های اخیر شهرداری‌ها در شهرهای مختلف به شکلی خشن با دستفروشی برخورد کرده‌اند و گویا سعی...

در تهران مردی که دستفروشی می‌کرد به روی خود بنزین ریخت و خودسوزی کرد اما با کمک مردم به...

در ایران قانون از دستفروشان حمایت نمی‌کند و بیرون ماندن فروشندگان سیار از چارچوب قانون آنها را در موقعیت...