دستمزد بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران

فدراسيون فوتبال ایران دستمزدی را که فدراسیون جهانی فوتبال به‌دلیل شرکت در جام جهانی به هر بازیکن تیم ملی...