دستمزد معوقه کاگران

مشکلات پرسنل هفت‌تپه و بازنشستگان این شرکت پس از خصوصی سازی تشدید شده است. کارگران خواهان دریافت مطالبات معوقه...

وزارت راه و شهرسازی ایران بودجه ندارد. دولت تنها یک میلیارد تومان از اعتبار مصوب را تامین کرده است....

این کارگران با سوابق کاری بالای هشت سال به صورت پیمانی در پروژه زه‌کشی قطار شهری شیراز در چند...