دستگاه گوارشی

پژوهشی تازه فرضیه قدیمی که بیماری پارکینسون به دستگاه گوارشی مرتبط است را سنجیده و نشان می‌دهد که آغاز...

مازیار مهدوی‌فر - به عنوان یک قانون کلی هرگاه بروز یکی از علائم گوارشی از حالت موردی خارج شده...

بابک نصیری - به‌طور معمول تنگ آب جزء جدانشدنی چیدمان سفره غذاست. با این همه پرهیز از نوشیدن آب...