دستگیری دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراضات آبان 98

اسماعیل سلیمانی، رئیس حراست دانشگاه تهران ادعا کرده که درباره شمار دانشجویان بازداشتی «بزرگنمایی» شده است، اما گفته که...