دستگیری روزنامه نگاران ترکیه

دستگاه قضائی ترکیه سه روزنامه‌نگار مشهور این کشور را به اتهام شرکت در کودتای نافرجام ۱۵ و ۱۶ ژوئیه...

سازمان مدافع حقوق بشر در گزارش انتقادی خود از وضعیت آزادی مطبوعات در ترکیه نوشته است که هدف...

آکین آتالای، ناشر روزنامه «جمهوریت» هنگامی که از آلمان وارد ترکیه شد در فرودگاه آتاتورک توسط پلیس این کشور...

پارلمان اروپا از دولت ترکیه خواست تا تمام روزنامه‌نگارانی را که بدون «شواهد روشن از فعالیت‌های جنایی» دستگیر شده‌اند،...

احمد آلتان، نویسنده و روزنامه‌نگاری که ۳۰۰ نفر از هنرمندان و نویسندگان مطرح جهان خواهان آزادی او و برادرش...

رئیس جمهوری ترکیه درباره تصفیه دولت از افراد مرتبط با جنبش گولن گفت که این اقدامات فراقانونی نیست و...