دستگیری عضو الاحوازیه در هلند

همزمان، در یک عملیات اطلاعاتی مشترک سه عضو گروه الاحوازیه در دانمارک و یک عضو دیگر در شهر دلفت...