دستگیری مهمانان یک پارتی

 فرمانده انتظامی خراسان جنوبی خبر داده که ۳۲ مرد و ۲۳ زن در یک مهمانی در شهرستان بیرجند دستگیر...

پلیس انتظامی شهر رشت به مکان برگزاری جشن که یک ویلای بزرگ بود رفته و محل را محاصره کرده...