دست دادن زن و مرد

در جریان مسابقات جودوی رقابت‌های کارگران جهان در شهر تورتوسا اسپانیا، آزیتا شکاری جودوکار تیم زنان کارگران ایران برای...

فاطمه اختصاری- چرا یک دست دادن ساده که در اکثر کشورها نوعی احترام محسوب می‌شود، در ایران از طرف...