دشت مغان

رئیس قوه قضاییه خصوصی‌سازی را معادل تاراج دانست و گفت باید صدای کارگران هفت‌تپه را شنید. کارگران هفت‌تپه پاسخ...

به گفته جعفر سبحانی احتمالا نامه نمایندگان مجلس به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه دلیل اصلی تشکیل پرونده برای...

قوه قضائیه دی سال گذشته اعلام کرده بود در سازمان خصوصی‌سازی تخلفات سنگینی اتفاق افتاده است. یکی از تخلفات...