دشت ممنوعه

بیشترین میزان فرونشست در جنوب و جنوب غربی بخش‌های میانی تهران گزارش شده. زیرساخت‌های پایتخت در خطر است. این...

در ایران فرونشست زمین را به برداشت زیاده از آب‌های زیرزمینی مرتبط می‌دانند. تهران، کرمان و دشت‌های مشهد...

یک مقام سازمان حفاظت محیط زیست ایران می‌گوید از ۶۰۹ دشت کشور منابع آبی حدود ۳۰۷ دشت ممنوعه...

در حال حاضر از هر دو دشت در ايران يک دشت ممنوعه به شمار می‌آيد، در حالی که...