دفاع وزیر کار از اخراج کارگران نیشکر هفت تپه

محمد شریعتمداری وزیر کار که مدعی است از کارگران نیشکر هفت‌تپه حمایت می‌کند، تاکید دارد که بازگشت به کار...