دفتر آسيب‌ ديدگان اجتماعی بهزيستی ایران

ولی‌الله نصر، مديرکل دفتر آسيب‌ديدگان اجتماعی بهزيستی ایران با اعلام اين‌که طرح جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار در ۱۵...