دلبر کوبانی

عباس ولی، دلبر کوبانی، شیلان علی، کمال چومانی و یاسر گلی در برلین به بحث درباره همه‌پرسی کردستان عراق...

دلبر کوبانی، از اعضای یگان‌های