دن کیشوت

تقريبا ۴۰۰ سال پس از مرگ ميگل د سروانتس، خالق دُن کیشوت، با دفن رسمی او در صومعه‌ای در...

«دن کیشوت» داستان مردی است نیمه‌دیوانه اما عدالت‌خواه که معاصر زمانه‌اش نیست. در آن زمان ارزش‌هایی که در رمان‌های...