دهمین سالگرد جنبش سبز

اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ منجر به اعتراض صدها هزار نفر در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران...

جنبش سبز ایران ۱۰ ساله شد.