دهک‌های درآمدی بالا

احمد میدری می‌گوید یارانه ۵۰نفر از نمایندگان مجلس حذف شده و ۲۰۰هزار نفر نیز از فهرست یارانه‌بگیران خارج...