دوبی

لیلا سیف − دبی پایتخت عربی نئولیبرالیسم، تجلی ولع بی‌حد و حصر مصرف‌گرایی و مرض ژیگانتیسم، و آئینه خودبزرگ‌بینی...

دوبی، جمعه  ۳ اوت (۱۳

شیح محمد بن راشد ال‌مکتوم، حاکم دوبی به پروژه جاه‌طلبانه جدیدی فکر می‌کند: مرکز خریدی با ۷۵۰ هزار مترمربع...