دوران سازندگی

هژیر پلاسچی- تشبیه رفسنجانی به امیرکبیر اما اتفاقن تشبیه درستی است. آنها هر دو کسانی بودند که جانب اعتدال...

محمدرضا نیکفر − «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» − اما از این پس درچارچوب قرارداد وین و زیر...