دورود

سیل در خیابان‌های بیست و سومین شهر پرجمعیت ایران جاری شد. با تداوم بارش باران در حوضه‌های بالادستی، کرخه،...

نماینده ویژه استاندار لرستان در دورود برخی شایعات مبنی بر شکستگی سد مروک دورود را تکذیب کرد. محمدرضا صفی‌خانی...

منصور ساکی، رئیس کانون هماهنگی

کارگران کارخانه فارسیت دورود امروز

۴۰ نفر از کارگران معترض