دور دوم انتخابات افغانستان

اعتراض‌ها به دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

به‌رغم تهدیدهای طالبان، مردم افغانستان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به‌پای صندوق‌های رأی رفتند. انتظار می‌رود شرکت مردم...

یک روز مانده به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تدابیر شدید امنیتی در کابل و شهرهای دیگر در...