دولت اسلامی (داعش)

در خاورمیانه، قطر احتمالاً تنها کشوری است که می‌تواند با رضایت به سال گذشته نگاه کند. و البته یک...

شبکه تلویزیونی «اسکای نیوز» بریتانیا اطلاعاتی از ۲۲ هزار تن از اعضای گروه «دولت اسلامی» (داعش) منتشر کرد.