دولت اسلامی عراق و شام

سربازان ترکیه ۳۰فروردین(۱۹آوریل)، چهار ژورنالیست

سازمان ملل در گزارش تازه‌ای اعلام کرد که سال ۲۰۱۳ پرتلفات‌ترین سال در عراق پس از ۲۰۰۸ بوده است....

ایمن الظواهری، رهبر القاعده اعلام

احمد فراکیش- کنفرانس صلح سوریه در ژنو روز ۲۳ نوامبر برگزار می‌شود اما روشن نیست این نشست چقدر فراگیر...