دولت اوکراین

در گزارش مقدماتی دلایل سقوط پرواز MH17 به غفلت مقامات اوکراینی در تامین امنیت هواپیماها اشاره شده اما در...

پارلمان اوکراین با پذیرش برخی از خواسته‌های اقتصادی دولت با استعفای آرسنی یاتسنیوک، نخست‌وزیر این کشور مخالفت کرد.