دولت نهم و دهم

يک وب سايت خبری گزارش داده که وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ايران در دولت محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور پيشين...

طرح‌های بسياری چون بيمه زنان خانه‌دار، کاهش ساعات کاری زنان شاغل، سرکار نرفتن زنان شاغل در روزهای پنج‌شنبه‌، بيمه...

محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران در ديدار خود با جمعی از دانشجويان حامی حکومت بار ديگر بر تعهد دولت خود...