دولت یازدهم و حصر خانگی

زهرا و نرگس موسوی، از دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، و محمدتقی کروبی، از فرزندان مهدی کروبی هم...

موسوی، رهنورد و کروبی از بهمن‌ ماه سال ۱۳۸۹ بدون تفهیم اتهام یا برگزار شدن دادگاه در اسارت به...

۶ سال از حصر خانگی معترضان به نتیجه انتخابات ۸۸ می‌گذرد و مسئولان هر چند وقت یک بار وعده...

معاون حقوقی حسن روحانی در آخرین سال دولت می‌گوید که مسئله رفع حصر در حوزه اختیارات قوه مجریه و...