دولت

در بخش میراث فرهنگی برنامه‌های دولت آمده است که اهتمام به شناسایی، نگهداری و معرفی میراث فرهنگی ایران و...

دولت ایران اعلام کرد خواهان