دوچرخه

هومن راورپور به ترکیه رسیده است. او از استانبول، از سفارت هلند در این شهر و محله آکسارای می...

شهرداری تهران از برنامه درنظرگرفته

هومن راورپور از آلمان به اتریش می‌رود و سپس از طریق کوهستان آلپ به کشو اسلونی وارد می‌شود.