دو مفهوم آزادی

شیریندخت دقیقیان – ترجمه مقاله تأثیرگذار آیزیا برلین، نظریه‌پرداز اجتماعی روسی-انگلیسی، درباره آزادی (۱۹۵۸) در معنای منفی و مثبت...