ديه زن و مرد

يک مقام مسئول در بيمه مرکزی ايران گفت شورای نگهبان به‌زودی نظر خود را در مورد موضوع "برابری ديه...