دکل حفاری دریایی نفتی

رستم قاسمی، وزیر سابق نفت در دولت دهم احمدی‌نژاد در واکنش به خبر جنجالی گم شدن یک دکل حفاری...