دیتر کوسلیک

دیتر کوسلیک، مدیر جشنواره فیلم برلین اعلام کرد که یکی از موضوعات مهم این جشنواره بحران پناهجویی خواهد بود....

برنده خرس طلایی جشنواره برلین گفت مسئولان حکومتی خود با سینمای ایران سیاسی برخورد می‌کنند اما توقع دارند دیگران...