دیدار خامنه ای با سران قوا و کارگزاران نظام

روحانی در مراسم افطار با گروهی از پزشکان طی سخنانی که به‌طور تلویحی می‌تواند پاسخی به سخنان اخیر رهبر...

رهبر جمهوری اسلامی گفته بود نحوه مدیریت صحیح کشور به تشخیص ملاک‌های تصمیم‌سازی با تکیه بر تجربیات بستگی دارد....